Privacyverklaring Stichting Aut of the Box versie 0.01 d.d. 23 mei 2018

  1. Stichting Aut of the Box verzamelt op haar website geen gegevens.
  2. Ten bate van de activiteiten van de stichting worden gegevens verzameld, zodat er een juiste facturering kan plaatsvinden en de activiteiten kunnen worden afgestemd op de deelnemers. Tevens zijn de gegevens t.b.v. de communicatie rondom de activiteiten.
  3. Gegevens zoals hierboven genoemd worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden.
  4. De gegevens worden bewaard voor een termijn van maximaal 3 jaar na de laatste activiteit waaraan is deelgenomen.